Vadovėliui sukurta bendrus „ŠOK“ vadovėlių serijos reikalavimus atitinkanti dizaino koncepcija. Atlikti iliustravimo, fotografavimo ir maketavimo darbai. Sukurtas įdomus ir atraktyvus vadovėlis tiesioginiam skaitytojui - pirmokui.

Iliustruota Vilniaus įkūrimo legenda.


Gamtos pažinimo vadovėlis antrokams. Atlikti iliustravimo, fotografavimo ir maketavimo darbai. 

Iliustruotas lietuvių kalbos vadovėlis Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams. Vadovėliui sukurtos iliustracijos, dalis nuotraukų, sumaketuota ir paruošta spaudai.

Skaityti daugiau...

Poelementorinio laikotarpio skaitiniai. Iliustruota knyga 7–8 metų vaikams, pradedantiems mokytis užsienio lietuvių švietimo įstaigose.

Iliuostruotas ir paruoštas leidybai lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams.

Sukurta dizaino koncepcija, sumaketuoti, paruošti leidybai ir išleisti gestų kalbos vadovėliai.