Viešosios įstaigos „Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras“ vykdyto ir Europos socialinio fondo finansuoto projekto „Darbo link" socialinė reklama.

Scenarijaus autoriai:
Darius Juravičius
Mindaugas Sruogius
Režisierius - Mindaugas Sruogius
Operatorius - Linas Dabriška
Apšvietėjas - Narvydas Naujalis
Kompozitorius ir garso režisierius - Vainius Sodeika
Grimerė ir stilistė - Emilija Šidlauskaitė
Vertėja - Sonata Balevičienė