Projektas: EuropeanaLocal
Užsakovas: MDR, EK

 

Bendradarbiaujant su partneriais - Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi bei Biržų krašto muziejumi „Sėla“, 2008 - 2011 m. vykdytas „EuropeanaLocal“ projektas. Jo tikslas -  padėti lokaliems ir regioniniams muziejams, bibliotekoms, tradiciniams ir audiovizualiniams archyvams užtikrinti sukauptų skaitmeninių kolekcijų prieinamumą per „Europeana“ portalą bei teikti naujas paslaugas.

 

Įgyvendinant projektą buvo:

 

  • sukurtas lokalios suskaitmenintų atvirukų, fotografijų, fotonegatyvų duomenų bazės modelis ir jos valdymo informacinė sistema. Ši sistema užtikrina prieigą prie metaduomenų per OAI-PMH duomenų apsikeitimo protokolą, duomenys tvarkomi ir saugomi taikant skaitmeninio turinio standartus DCMI, ESE, METS;
  • partnerių institucijų specialistai apmokyti naudotis sistema ir supažindinti su skaitmeninio turinio tvarkymo specifika;
  • atlikti tikslinės auditorijos tyrimai;
  • bendradarbiaujant su Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultetu, surengtas projekto viešinimo seminaras;
  • į portalą europeana.eu pateikta per suskaitmenintų 10 000 kultūros paveldo objektų atvaizdų su metaduomenimis.

Projekte taip pat dalyvavo turinį teikiantys partneriai iš  27 ES šalių, visas jų pateiktas turinys sudaro ženklią „Europeana“ portale skelbiamos medžiagos dalį.