Užsakovas: Pasvalio M.Katiliškio viešoji biblioteka

Pasvalio krašto e. Biblioteka

 

Tai pirmasis lokalus projektas Lietuvoje, sujungiantis krašto, Lietuvos ir užsienio atminties institucijas bendram tikslui – sukurti laisvą, nemokamą, interaktyvią prieigą prie vieno Šiaurės Lietuvos regiono  – Pasvalio krašto – istoriškai dėsningai per penkis šimtmečius susiklosčiusio kultūros paveldo ir jį integruoti į bendrą skaitmeninę Europos kultūros paveldo erdvę.


Sutarties įgevendinimo laikotarpiu buvo sukurta lokali duomenų bazė skaitmeninių kultūros paveldo objektų saugojimui ir apdorojimui bei interneto svetainė, kurioje pristatomi objektai naudotojui patogia forma; bibliotekos darbuotojams suteiktos konsultacijos skaitmeninio truinio tavarkymo ir ilgalaikio saugojimo klausimais.