Projektas: Elektroninės mokymo priemonės klausos sutrikimų turintiems mokiniams
Užsakovas: SPPC

Elektroninių mokymo priemonių klausos sutrikimų turintiems mokiniams, leidyba

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) užsakymu sukurtos elektroninės mokymosi priemonės ir tradicinis vadovėlis. Projekto metu buvo suteiktos įgarsinimo, dizaino sukūrimo, elektroninių priemonių struktūros parengimo ir programavimo, knygos maketavimo bei leidybos paslaugos.

Projekto metu parengti ir išleisti leidiniai:

 

  • mokymo priemonė, skirta sutrikusios klausos mokinių kalbiniam lavinimui 7 klasėje (DVD ir interneto svetainė);
  • mokymo priemonė, skirta sutrikusios klausos mokinių kalbiniam lavinimui 8 klasėje (DVD, interneto svetainė ir vadovėlis);
  • mokymo priemonė, skirta vaikų, turinčių klausos sutrikimų ir / ar kochlearinius implantus, fonetinės ritmikos lavinimui (DVD).