Projektas: Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema www.smis.lt
Užsakovas: Ugdymo plėtotės centras

www.smis.lt yra nauja interaktyvi elektroninio mokymosi paslauga, skirta sudaryti sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. Įgyvendinant projektą sudarytos galimybės suaugusiems šalies gyventojams (25-64 m. amžiaus) elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugyklą.
Projekto metu UAB "DIZI" kartu su UAB "Compservis" atlikti darbai:

  • Saugykloje patalpinta 2000 suskaitmenintų mokymosi objektų: tekstinių dokumentų, vaizdo įrašų, garso įrašų ir grafinės medžiagos;
  • Iš skaitmenizuotų mokymosi objektų sudarytos 500 mokymosi programų devyniose kompetencijų srityse: Užsienio kalbos, gimtosios ir valstybinės kalbos, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, verslumo, teisinio raštingumo, pilietinio ir politinio raštingumo, tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, sveikatingumo, meninės saviraiškos. Kiekvienai mokymosi programai sudarytas savikontrolės testas;
  • Surinkti ir Saugykloje patalpinti duomenys apie 300 suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tinklą.