Projektas: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios parodos
Užsakovas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos virtualios teminės parodos skirtos žymių Lietuvos ir pasaulio kultūros ir visuomenės veikėjų bei valstybei ir visuomenei svarbių įvykių jubiliejams paminėti. Parodos taip pat skirtos Nacionalinės bibliotekos vertingiausiems dokumentams, kolekcijoms ir ištekliams populiarinti.

Projekto metu virtualios parodos kurtos su atviro kodo platforma skirta bibliotekų, muziejų, ir archyvų kolekcijoms ir parodoms. Virtualios parodos skirtos kolekcijų, jų aprašų ir sąsajų sudarymui. Kiekviena paroda gali pasakoti istoriją pasitelkiant grafinę medžiagą ir tekstą.

Parodų adresas: http://parodos.lnb.lt/