Užsakovas: SPPC

Biologijos 8 klasės ir geografijos 7 klasės elektroninės mokymosi priemonės, skirtos sutrikusios klausos mokinių mokymui

Projekto metu parengtos ir išleistos elektroninės mokymosi priemonės lietuvių gestų kalba, skirtos sutrikusios klausos mokinių geografijos mokymui 7 klasėje ir biologijos mokymui 8 klasėje. Sukurtas dizainas, projektuoti informacijos pateikimo principai, atsižvelgiant į specialiuosius priemonių vartotojų poreikius. Taip pat patobulintas specialus lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos siejimo įrankis, padedantis greitai ir nesudėtingai atskirus sakinius bei pastraipas susieti su vertimo epizodu gestų kalba. Šiose priemonėse informacija pateikiama dvejomis kalbomis - lietuvių kalba ir lietuvių gestų kalba.