Projektas: Projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimo sistema
Užsakovas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinei lietuvių kalbos komisijai suprojektavome bei įdiegėme projektų paraiškų ir ataskaitų sistemą. Sistemoje dalyvauja trijų lygių vartotojai: administratorius, teikėjas bei ekspertas. Sistemoje:

- teikėjas gali pildyti bei pateikti paraišką dalyvauti paskelbtame konkurse,
- administratorius gali priskirti ekspertą įvertinti pateiktą paraišką,
- ekspertai gali pildyti bei pateikti reikiamus ekspertizės dokumentus,
- administratorius gali patvirtinti arba atmesti paraišką,
- patvirtinimo atveju, pateikėjas gali pildyti ketvirtines, metines, baigiamąsias bei finansines projekto ataskaitas,
- Ekspertai gali pildyti  ketvirtinių, metinių, baigiamųjų bei finansinių ataskaitų ekspertizes bei rekomenduoti ir įvertinti ekspertrizės atitikimą sąlygoms.

 

Be šių procesų, sistemoje taip yra įdiegta:
- paraiškų bei ekspertizių konvertavimo į .pdf bei. docx formatus galimybė,
- automatiniai priminimai pateikėjui el. paštu apie artėjančius ataskaitų ir paraiškų teikimo terminus,
- ekspertizių vertinimo skalės generavimas pagal pasirinktus kriterijus,

Sistema automatiškai apskaičiuoja:
- Darbo užmokestį pagal įvestą projekto dalyvio darbinį koeficientą,
- socialinio draudimo įmokas,
- garantinio fondo įmokas,
- komandiruotėms ir kitoms išlaidoms skirtas lėšas.