Elektroninė mokymų aplinka, skirta pateikti mokymosi medžiagą apibrėžtai grupei narių ir stebėti bei kontroliuoti vartotojų mokymosi progresą.

 

PAGRINDINIAI SISTEMOS FUNKCIONALUMAI:

 • Temų pateikimas ir administravimas
 • Testų pateikimas ir administravimas
 • Komunikacija su vartotojais


Temos:

 • Sistema leidžia sukurti norimo turinio temas ir pateikti jas registruotiems vartotojams. Sukurtų temų skaičius neribotas. Jei yra poreikis, temos gali būti skirstomos grupėmis (skyriais). Tai vizualiai atsispindi vartotojui (temos pateikiamos grupėmis).
 • Temas galima redaguoti iš bet kurios darbo vietos, prisijungus prie sistemos tam tinkamomis prieigomis.
 • Temas galima kurti, trinti, nurodyti kaip nepublikuojamas, keisti vietomis. 
 • Kiekviena tema turi kontrolinius klausimus (testą).

Testai:

 • Administratorius (mokytojas) prie kiekvienos temos gali sukurti neribotą kiekį klausimų su atsakymų variantais.
 • Klausimus galima trinti/kurti naujus, juos keisti vietomis.
 • Atsakymų į klausimus tipai:
  • pasirinkti vieną atsakymą iš daugelio
  • pasirinkti keletą atsakymų iš daugelio
  • Komunikacija su vartotojais:

Sistema leidžia įvairių lygių komunikaciją tarp vartotojų:

 • Mokinio komunikacija su sistemos administratoriais/mokytojais (klausimai/komentarai).
 • Mokytojo komunikacija su mokiniais:
  • su mokiniais, išlaikiusiais testus
  • su mokiniais, kurie dar neišlaikę testų
  • su visais mokiniais
  • su kiekvienu vartotoju atskirai
 • Mokinių rezultatų peržiūra, leidžianti sekti:
  • kiek vartotojų jau išlaikė visus testus
  • kiek vartotojų išlaikė dalį testų
  • kiekvieno vartotojo individualius rezultatus